Η ταυτότητα μας

Το Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο “Τίμιος Σταυρός” αποτελεί ίδρυμα της Ορθδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, το οποίο λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1998 με την φροντίδα και την απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου.

Λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του κράτους περί ιδιωτικών δίγλωσσων θρησκευτικών σχολείων. Η άδεια λειτουργίας εκδόθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση 279/10-06-1999. Οι μαθητές είναι υπότροφοι του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου.

Σκοπός του σχολείου είναι η εξασφάλιση και η παροχή των κατάλληλων διδακτικών και υλικοτεχνικών υποδομών όπου θα καθίσταται δυνατή η κοινωνική και επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων.

Το διδακτικό προσωπικό τυγχάνει γνωστικής και επιστημονικής αρτιότητας πιστοποιημένης από τους αντίστοιχους τίτλους μεταπτυχιακών διπλωμάτων. Το σχολείο παρέχει πληθώρα οπτικοακουστικών μέσων και εργαστηριακών χώρων που διευκολύνουν και εξυπηρετούν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τοποθεσία και χώροι

Το Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο “Τίμιος Σταυρός” βρίσκεται σε μία από τις παραδοσιακές συνοικίες του Αργυροκάστρου, χαρακτηριστικές για τα λιθόχτιστα μεσαιωνικά οικήματα. Το σχοελίο αποτελεί νόμιμη ιδιοκτησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας και έχει ανακαινισθεί πλήρως υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Αναστασίου, τηρώντας αυστηρά την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των κτιρίων του οικισμού. Διαθέτει τις πλέον σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης με δυνατότητα διαμονής των μαθητών στο οικοτροφείο που συστεγάζεται και λειτουργεί παράλληλα στον ίδιο χώρο με το σχολείο. Εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας και τα αναγνωστήρια διαθέτει ακόμα εργασ΄τηριο φυσικοχημείας,αίθουσες πληροφορικής, άρτια οργανωμένη βιβλιοθήκη, γυμναστήριο, τράπεζα και Ιερό Ναό αφιερωμένο στο γεγονός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού όπου τελούνται και οι ακολουθίες.

Σκοπός του σχολείου

Ο σημαντικότερος σκοπός του σχοελίου είναι να εξασφαλίσει στους μαθητές του:

Γενική γνώση και μόρφωση Γνώση και αγάπη για την Ορθόδοξη Πίστη και την Χριστιανική Ηθική Την απαιτούμενη μόρφωση ώστε να αποκτήσουν εκείνα τα εφόδια που θα τους κάνουν χρήσιμους στην Εκκλησία και στην κοινωνία ώστε να αναδειχτούν άξια στελέχη. Γι’αυτό λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα και δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να αναπτύσσεται ορθόδοξος χριστιανική, πνευματική ζωή και συνείδηση της αποστολής του ορθόδοξου νέου. Να προετοιμ΄σει υποψηφίους για την θεολογική Ακαδημία “Ανάσταση του Χριστού”, που εδρεύει στο Δυρράχιο, η οποία αποτελεί συνέχεια στις σπουδές που παρέχει το ΕΝΙΑΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΌ ΛΥΚΕΙΟ “ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”.