Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) «Πνοή Αγάπης» ιδρύθηκε με πρωτοβουλία και οικονομική ενίσχυση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου. Λειτουργεί από το σχολικό έτος 2006 – 2007, με τη σχετική Άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών, σε οικοδομικό συγκρότημα ιδιοκτησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στο χωριό Μεσοπόταμος, κέντρο της ομώνυμης Επαρχίας, πλησίον των Αγ. Σαράντα. Το ΕΠΑΛ δέχεται μαθητές από τη γύρω περιοχή που έχουν τελειώσει τον κύκλο υποχρεωτικής παιδείας (Γυμνάσιο στην Ελλάδα ή Eννιατάξιο σχολείο στην Αλβανία ).Το ΕΠΑΛ είναι τετραετούς φοιτήσεως.

  1. Υγείας και Πρόνοιας Έχει τρεις κύκλους σπουδών. Ο πρώτος κύκλος διαρκεί δύο έτη, ο δεύτερος και ο τρίτος ένα χρόνο αντίστοιχα.

  2. Ηλεκτρολόγων Έχει τρεις κύκλους σπουδών. Ο πρώτος κύκλος διαρκεί δύο έτη, ο δεύτερος και ο τρίτος ένα χρόνο αντίστοιχα.

  3. Θερμοϋδραυλικών Έχει τρεις κύκλους σπουδών. Ο πρώτος κύκλος διαρκεί δύο έτη, ο δεύτερος και ο τρίτος ένα χρόνο αντίστοιχα.

  4. Πληροφορικής Η ειδικότητα της έχει δύο κύκλους σπουδών και ο κάθε κύκλος διαρκεί δύο έτη. Η εκπαιδευτική διαδικασία εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση σε εργαστήρια καταλλήλως εξοπλισμένα και από ειδικούς έμπειρους και πολύ καλά καταρτισμένους.»